بادام ها

 • بادام ایرانی اعلا

  تومان270,000 هرکیلو
  loader
 • بادام هندی خام 240

  تومان380,000 هرکیلو
  اطلاعات بیشتر
 • بادام شور ایرانی

  تومان418,000 هرکیلو
  loader
 • بادام خام ایرانی

  تومان470,000 هرکیلو
  loader
 • مغز بادام شور

  تومان288,000 هرکیلو
  loader
 • مغز بادام خام

  تومان284,000 هرکیلو
  loader
 • بادام زمینی آستانه

  تومان84,000 هرکیلو
  loader
 • بادام منقا شور

  تومان225,000 هرکیلو
  loader
 • هندی خام 320

  تومان355,000 هرکیلو
  loader
 • بادام هندی شور 320

  تومان360,000 هرکیلو
  loader
 • بادام هندی شورسایز240

  تومان410,000 هرکیلو
  loader