بادام ها

 • بادام خام ایرانی

  تومان410,000 هرکیلو
  loader
 • بادام شور ایرانی

  تومان415,000 هرکیلو
  loader
 • بادام منقا شور

  تومان228,000 هرکیلو
  loader
 • بادام هندی خام سایز240

  تومان380,000 هرکیلو
  اطلاعات بیشتر
 • بادام هندی شور 320

  تومان340,000 هرکیلو
  loader
 • بادام هندی شورسایز240

  تومان390,000 هرکیلو
  loader
 • مغز بادام خام

  تومان234,000 هرکیلو
  loader
 • مغز بادام شور

  تومان238,000 هرکیلو
  loader
 • هندی خام 320

  تومان335,000 هرکیلو
  loader