بادام ها

 • بادام ایرانی اعلا

  تومان270,000 هرکیلو
  loader
 • بادام خام ایرانی

  تومان415,000 هرکیلو
  loader
 • بادام زمینی آستانه

  تومان80,000 هرکیلو
  loader
 • بادام شور ایرانی

  تومان418,000 هرکیلو
  loader
 • بادام منقا شور

  تومان220,000 هرکیلو
  loader
 • بادام هندی خام سایز240

  تومان380,000 هرکیلو
  اطلاعات بیشتر
 • بادام هندی شور 320

  تومان360,000 هرکیلو
  loader
 • بادام هندی شورسایز240

  تومان390,000 هرکیلو
  loader
 • مغز بادام خام

  تومان263,000 هرکیلو
  loader
 • مغز بادام شور

  تومان268,000 هرکیلو
  loader
 • هندی خام 320

  تومان355,000 هرکیلو
  loader