بادام ها

 • (بادام ایرانی (مامایی

  تومان795,000 هرکیلو
  loader
 • بادام خام ایرانی

  تومان500,000 هرکیلو
  loader
 • بادام زمینی آستانه

  تومان160,000 هرکیلو
  loader
 • بادام شور ایرانی

  تومان506,000 هرکیلو
  loader
 • بادام منقا شور

  تومان310,000 هرکیلو
  loader
 • بادام هندی خام 240

  تومان454,000 هرکیلو
  اطلاعات بیشتر
 • بادام هندی شور 320

  تومان520,000 هرکیلو
  loader
 • بادام هندی شورسایز240

  تومان570,000 هرکیلو
  loader
 • مغز بادام خام

  تومان345,000 هرکیلو
  loader
 • مغز بادام شور

  تومان350,000 هرکیلو
  loader
 • هندی خام 320

  تومان515,000 هرکیلو
  loader