بادام ها

 • (بادام ایرانی (مامایی

  تومان795,000
  اطلاعات بیشتر
 • بادام خام ایرانی

  تومان750,000
  loader
 • بادام زمینی آستانه

  تومان300,000
  loader
 • بادام شور ایرانی

  تومان760,000
  loader
 • بادام منقا شور

  تومان350,000
  loader
 • بادام هندی خام 240

  تومان454,000
  اطلاعات بیشتر
 • بادام هندی شور 320

  تومان560,000
  loader
 • بادام هندی شورسایز240

  تومان620,000
  loader
 • مغز بادام خام

  تومان385,000
  loader
 • مغز بادام شور

  تومان395,000
  loader
 • هندی خام 320

  تومان550,000
  loader