انواع آجیلها

 • (بادام ایرانی (مامایی

  تومان795,000 هرکیلو
  loader
 • آجیل پودری عربی

  تومان525,000 هرکیلو
  loader
 • آجیل چهارمغز

  تومان515,000 هرکیلو
  loader
 • آجیل چهارمغز خام

  تومان510,000 هرکیلو
  loader
 • آجیل سویا

  تومان60,000 هرکیلو
  loader
 • آجیل شور اعلا

  تومان415,000 هرکیلو
  loader
 • آجیل شیرین اعلا

  تومان365,000 هرکیلو
  loader
 • آجیل مشگل گشا

  تومان300,000 هرکیلو
  loader
 • Placeholder

  آفتاب دورسفید

  تومان105,000 هرکیلو
  loader
 • آفتاب دورسفید خام

  تومان78,000 هرکیلو
  loader
 • آفتاب دورسفید ممتاز

  تومان130,000 هرکیلو
  loader
 • آفتاب ریز مشکی

  تومان70,000 هرکیلو
  loader
 • Placeholder

  آفتاب قلمی ممتاز

  تومان128,000 هرکیلو
  loader
 • احمدآقایی ممتاز شور

  تومان685,000 هرکیلو
  loader
 • بادام خام ایرانی

  تومان500,000 هرکیلو
  loader
 • بادام زمینی آستانه

  تومان160,000 هرکیلو
  loader
 • بادام شور ایرانی

  تومان506,000 هرکیلو
  loader
 • بادام منقا شور

  تومان310,000 هرکیلو
  loader
 • بادام هندی خام 240

  تومان454,000 هرکیلو
  اطلاعات بیشتر
 • بادام هندی شور 320

  تومان520,000 هرکیلو
  loader
 • بادام هندی شورسایز240

  تومان570,000 هرکیلو
  loader
 • پسته احمدآقایی خام

  تومان580,000 هرکیلو
  loader
 • پسته احمدآقایی زعفرانی

  تومان585,000 هرکیلو
  loader
 • پسته احمدآقایی ممتاز

  تومان678,000 هرکیلو
  loader
 • پسته اکبری اعلا زعفرانی

  تومان695,000 هرکیلو
  loader
 • پسته اکبری خام اعلا

  تومان680,000 هرکیلو
  اطلاعات بیشتر
 • پسته اکبری مجلسی زعفرانی

  تومان790,000 هرکیلو
  loader
 • پسته اکبری ممتاز خام

  تومان520,000 هرکیلو
  اطلاعات بیشتر
 • پسته اکبری ممتاز شور

  تومان735,000 هرکیلو
  اطلاعات بیشتر
 • پسته شور عربی

  تومان515,000 هرکیلو
  اطلاعات بیشتر
 • پسته فندقی زعفرانی

  تومان495,000 هرکیلو
  loader
 • پسته کله قوچی شورزعفرانی

  تومان850,000 هرکیلو
  loader
 • تخمه ژاپنی اعلا

  تومان265,000 هرکیلو
  loader
 • تخمه ژاپنی دستچین

  تومان295,000 هرکیلو
  اطلاعات بیشتر
 • تخمه ژاپنی گلپر اعلا

  تومان290,000 هرکیلو
  loader
 • تخمه محبوبی اعلا

  تومان155,000 هرکیلو
  loader
 • خلال بادام

  تومان380,000 هرکیلو
  loader
 • خلال پسته

  تومان1,250,000 هرکیلو
  loader
 • شاهدانه

  تومان110,000 هرکیلو
  اطلاعات بیشتر
 • غنچه گل

  تومان20,000 هرکیلو
  loader
 • فندق شور ایرانی اعلا

  تومان275,000 هرکیلو
  loader
 • کدو گوشتی ایرانی

  تومان130,000 هرکیلو
  loader
 • کدو گوشتی دوآتشه

  تومان225,000 هرکیلو
  loader
 • کدو گوشتی ممتاز

  تومان225,000 هرکیلو
  loader
 • کدو مرمری

  تومان224,000 هرکیلو
  اطلاعات بیشتر
 • کدو مشهدی زبان ماری

  تومان188,000 هرکیلو
  اطلاعات بیشتر
 • کنجد بوداده

  تومان145,000 هرکیلو
  loader
 • کنجدخام

  تومان135,000 هرکیلو
  loader
 • گردو آذرشهری

  تومان410,000 هرکیلو
  loader
 • گردو اعلا وارداتی

  تومان328,000 هرکیلو
  loader
 • گردو ایرانی اعلا

  تومان376,000 هرکیلو
  loader
 • Placeholder

  گردو با پوست

  تومان125,000 هرکیلو
  اطلاعات بیشتر
 • گردو باپوست اعلا

  تومان210,000 هرکیلو
  loader
 • گردو خورشتی اعلا

  تومان285,000 هرکیلو
  loader
 • گندمک شور

  تومان50,000 هرکیلو
  loader
 • لواشک کادویی

  تومان140,000 هرکیلو
  اطلاعات بیشتر
 • محبوبی دوآتشه

  تومان155,000 هرکیلو
  loader
 • مغز افتاب شور

  تومان98,000 هرکیلو
  loader
 • مغز بادام خام

  تومان345,000 هرکیلو
  loader
 • مغز بادام شور

  تومان350,000 هرکیلو
  loader
 • مغز تخمه آفتاب

  تومان96,000 هرکیلو
  loader
 • مغز تخمه کدو

  تومان245,000 هرکیلو
  loader
 • مغزپسته اعلا

  تومان800,000 هرکیلو
  loader
 • مغزفندوق بوداده

  تومان538,000 هرکیلو
  loader
 • مغزفندوق خام ایرانی

  تومان488,000 هرکیلو
  loader
 • هندی خام 320

  تومان515,000 هرکیلو
  loader