انواع آجیلها

 • (بادام ایرانی (مامایی

  تومان795,000
  اطلاعات بیشتر
 • آجیل پودری عربی

  تومان680,000
  loader
 • آجیل چهارمغز

  تومان660,000
  loader
 • آجیل چهارمغز خام

  تومان650,000
  loader
 • آجیل سویا

  تومان120,000
  loader
 • آجیل شور اعلا

  تومان480,000
  loader
 • آجیل شیرین اعلا

  تومان460,000
  loader
 • آجیل مشگل گشا

  تومان320,000
  loader
 • Placeholder

  آفتاب دورسفید ایرانی

  تومان130,000
  اطلاعات بیشتر
 • آفتاب دورسفید خام

  تومان120,000
  loader
 • آفتاب دورسفید ممتاز

  تومان165,000
  loader
 • آفتاب ریز مشکی

  تومان95,000
  loader
 • Placeholder

  آفتاب قلمی ممتاز

  تومان130,000
  loader
 • آلوخورشتی کبری

  تومان180,000
  loader
 • احمدآقایی ممتاز خام

  تومان900,000
  loader
 • احمدآقایی ممتاز شور

  تومان915,000
  loader
 • بادام خام ایرانی

  تومان765,000
  loader
 • بادام زمینی آستانه

  تومان300,000
  loader
 • بادام شور ایرانی

  تومان775,000
  loader
 • بادام منقا شور

  تومان445,000
  loader
 • بادام هندی خام 240

  تومان454,000
  اطلاعات بیشتر
 • بادام هندی شور 320

  تومان645,000
  loader
 • بادام هندی شورسایز240

  تومان695,000
  loader
 • پسته احمدآقایی خام

  تومان575,000
  loader
 • پسته احمدآقایی زعفرانی

  تومان585,000
  loader
 • پسته اکبری اعلا زعفرانی

  تومان685,000
  loader
 • پسته اکبری خام اعلا

  تومان675,000
  اطلاعات بیشتر
 • پسته اکبری مجلسی زعفرانی

  تومان825,000 هرکیلو
  loader
 • پسته اکبری ممتاز خام

  تومان940,000
  اطلاعات بیشتر
 • پسته اکبری ممتاز شور

  تومان930,000
  اطلاعات بیشتر
 • پسته شور عربی

  تومان740,000
  اطلاعات بیشتر
 • پسته فندقی زعفرانی

  تومان535,000
  loader
 • پسته کله قوچی شورزعفرانی

  تومان850,000
  loader
 • تخمه ژاپنی گلپر اعلا

  تومان340,000
  loader
 • تخمه محبوبی اعلا

  تومان220,000
  loader
 • خلال بادام

  تومان640,000
  loader
 • خلال پسته

  تومان1,900,000
  loader
 • شاهدانه

  تومان170,000
  اطلاعات بیشتر
 • غنچه گل

  تومان35,000
  loader
 • فندق شور ایرانی اعلا

  تومان500,000
  loader
 • کدو گوشتی

  تومان215,000
  loader
 • کدو گوشتی دوآتشه

  تومان300,000
  loader
 • کدو گوشتی ممتاز

  تومان300,000
  loader
 • کدو مرمری

  تومان240,000
  اطلاعات بیشتر
 • کدو مشهدی زبان ماری

  تومان280,000
  اطلاعات بیشتر
 • کنجد بوداده

  تومان175,000
  loader
 • کنجدخام

  تومان160,000
  loader
 • گردو آذرشهری

  تومان640,000
  loader
 • گردو اعلا وارداتی

  تومان485,000
  loader
 • گردو ایرانی اعلا

  تومان740,000
  loader
 • Placeholder

  گردو با پوست اعلا

  تومان280,000
  اطلاعات بیشتر
 • گردو خورشتی اعلا

  تومان370,000
  loader
 • گندمک شور

  تومان70,000
  loader
 • لواشک کادویی

  تومان140,000 هرکیلو
  اطلاعات بیشتر
 • محبوبی دوآتشه

  تومان220,000
  loader
 • مغز افتاب شور

  تومان98,000
  loader
 • مغز بادام خام

  تومان580,000
  loader
 • مغز بادام شور

  تومان590,000
  loader
 • مغز تخمه آفتاب

  تومان140,000
  loader
 • مغز تخمه کدو

  تومان345,000
  loader
 • مغز چلغوز اعلا

  تومان3,400,000
  اطلاعات بیشتر
 • مغزپسته اعلا

  تومان1,080,000
  loader
 • مغزفندق بوداده

  تومان1,000,000
  loader
 • مغزفندق خام ایرانی

  تومان850,000
  loader
 • نبات چوبی سفید

  تومان70,000
  loader
 • هندی خام 320

  تومان635,000
  loader