انواع آجیلها

 • Placeholder

  آفتاب قلمی ممتاز

  تومان130,000 هرکیلو
  loader
 • بادام زمینی آستانه

  تومان180,000
  loader
 • کدو گوشتی ممتاز

  تومان225,000
  loader
 • Placeholder

  گردو با پوست

  تومان125,000 هرکیلو
  اطلاعات بیشتر
 • احمدآقایی ممتاز شور

  تومان870,000
  loader
 • پسته اکبری ممتاز شور

  تومان985,000
  اطلاعات بیشتر
 • لواشک کادویی

  تومان140,000 هرکیلو
  اطلاعات بیشتر
 • تخمه ژاپنی دستچین

  تومان350,000
  اطلاعات بیشتر
 • پسته اکبری خام اعلا

  تومان855,000
  اطلاعات بیشتر
 • (بادام ایرانی (مامایی

  تومان795,000
  اطلاعات بیشتر
 • گندمک شور

  تومان60,000
  loader
 • غنچه گل

  تومان25,000 هرکیلو
  loader
 • کدو گوشتی ایرانی

  تومان190,000
  loader
 • گردو باپوست اعلا

  تومان250,000 هرکیلو
  loader
 • گردو خورشتی اعلا

  تومان300,000 هرکیلو
  loader
 • پسته احمدآقایی زعفرانی

  تومان750,000
  loader
 • پسته احمدآقایی خام

  تومان850,000
  loader
 • تخمه ژاپنی اعلا

  تومان315,000
  loader
 • خلال پسته

  تومان1,700,000
  loader
 • کدو گوشتی دوآتشه

  تومان190,000
  loader
 • گردو اعلا وارداتی

  تومان395,000 هرکیلو
  loader
 • بادام هندی خام 240

  تومان454,000
  اطلاعات بیشتر
 • بادام شور ایرانی

  تومان585,000
  loader
 • بادام خام ایرانی

  تومان750,000
  loader
 • گردو ایرانی اعلا

  تومان420,000
  loader
 • شاهدانه

  تومان120,000
  اطلاعات بیشتر
 • پسته شور عربی

  تومان515,000
  اطلاعات بیشتر
 • پسته فندقی زعفرانی

  تومان685,000
  loader
 • کنجد بوداده

  تومان168,000 هرکیلو
  loader
 • کنجدخام

  تومان158,000 هرکیلو
  loader
 • آجیل سویا

  تومان65,000 هرکیلو
  loader
 • پسته احمدآقایی ممتاز

  تومان860,000
  loader
 • مغزفندوق خام ایرانی

  تومان580,000
  loader
 • مغزفندوق بوداده

  تومان600,000
  loader
 • آجیل شیرین اعلا

  تومان435,000
  loader
 • مغز بادام شور

  تومان370,000
  loader
 • مغز بادام خام

  تومان365,000
  loader
 • پسته اکبری اعلا زعفرانی

  تومان850,000
  loader
 • پسته اکبری ممتاز خام

  تومان975,000
  اطلاعات بیشتر
 • فندق شور ایرانی اعلا

  تومان300,000
  loader
 • تخمه ژاپنی گلپر اعلا

  تومان340,000
  loader
 • مغزپسته اعلا

  تومان1,100,000
  loader
 • خلال بادام

  تومان480,000 هرکیلو
  loader
 • پسته اکبری مجلسی زعفرانی

  تومان825,000 هرکیلو
  loader
 • مغز تخمه کدو

  تومان265,000
  loader
 • محبوبی دوآتشه

  تومان155,000 هرکیلو
  loader
 • تخمه محبوبی اعلا

  تومان155,000 هرکیلو
  loader
 • کدو مشهدی زبان ماری

  تومان190,000
  اطلاعات بیشتر
 • پسته کله قوچی شورزعفرانی

  تومان850,000
  loader
 • مغز تخمه آفتاب

  تومان100,000 هرکیلو
  loader
 • آجیل چهارمغز خام

  تومان595,000
  loader
 • آجیل چهارمغز

  تومان600,000
  loader
 • گردو آذرشهری

  تومان550,000
  loader
 • بادام منقا شور

  تومان380,000
  loader
 • هندی خام 320

  تومان560,000
  loader
 • بادام هندی شور 320

  تومان570,000
  loader
 • بادام هندی شورسایز240

  تومان650,000
  loader
 • کدو مرمری

  تومان224,000 هرکیلو
  اطلاعات بیشتر
 • آفتاب دورسفید خام

  تومان90,000 هرکیلو
  loader
 • مغز افتاب شور

  تومان98,000 هرکیلو
  loader
 • آجیل پودری عربی

  تومان620,000
  loader
 • آجیل شور اعلا

  تومان490,000
  loader
 • Placeholder

  آفتاب دورسفید

  تومان105,000
  اطلاعات بیشتر
 • آفتاب دورسفید ممتاز

  تومان160,000
  loader
 • آفتاب ریز مشکی

  تومان80,000
  loader
 • آجیل مشگل گشا

  تومان360,000
  loader