فروشگاه

 • خلال پسته

  تومان570,000 هرکیلو
  loader
 • توت خشک فوق ممتاز

  تومان560,000 هرکیلو
  loader
 • مغزپسته اعلا

  تومان495,000 هرکیلو
  loader
 • پسته اکبری مجلسی زعفرانی

  تومان440,000 هرکیلو
  loader
 • گردو آذرشهری ویژه

  تومان438,000 هرکیلو
  loader
 • توت خشک اعلا

  تومان425,000 هرکیلو
  loader
 • بادام شور ایرانی

  تومان415,000 هرکیلو
  loader
 • بادام خام ایرانی

  تومان410,000 هرکیلو
  loader
 • انجیر پرک

  تومان390,000 هرکیلو
  loader
 • بادام هندی شورسایز240

  تومان390,000 هرکیلو
  loader
 • گردو دستچین ایرانی

  تومان380,000 هرکیلو
  loader
 • بادام هندی خام سایز240

  تومان380,000 هرکیلو
  اطلاعات بیشتر
 • پسته اکبری اعلا زعفرانی

  تومان360,000 هرکیلو
  loader
 • پسته شور آریایی

  تومان358,000 هرکیلو
  loader
 • پسته کله قوچی دستچین زعفرانی

  تومان355,000 هرکیلو
  اطلاعات بیشتر
 • پسته اکبری دستچین خام

  تومان355,000 هرکیلو
  loader
 • بادام هندی شور 320

  تومان340,000 هرکیلو
  loader
 • هندی خام 320

  تومان335,000 هرکیلو
  loader
 • آجیل پودری عربی

  تومان315,000 هرکیلو
  loader
 • پسته کله قوچی شورزعفرانی

  تومان314,000 هرکیلو
  اطلاعات بیشتر
 • مغزفندوق بوداده

  تومان310,000 هرکیلو
  loader
 • آجیل چهارمغز

  تومان310,000 هرکیلو
  loader
 • پسته احمدآقایی زعفرانی

  تومان305,000 هرکیلو
  loader
 • گردو ایرانی اعلا

  تومان305,000 هرکیلو
  loader
 • آجیل چهارمغز خام

  تومان305,000 هرکیلو
  loader
 • پسته احمدآقایی خام

  تومان300,000 هرکیلو
  loader
 • خلال بادام

  تومان285,000 هرکیلو
  loader
 • پسته فندقی زعفرانی

  تومان275,000 هرکیلو
  loader
 • سوهان ساعدی نیا

  تومان275,000 هرکیلو
  اطلاعات بیشتر
 • مغزفندوق خام

  تومان268,000 هرکیلو
  loader
 • فندق شور ایرانی اعلا

  تومان265,000 هرکیلو
  loader
 • آجیل شور اعلا

  تومان260,000 هرکیلو
  loader
 • آجیل شیرین اعلا

  تومان250,000 هرکیلو
  loader
 • مویز سایه خشک سوپر

  تومان248,000 هرکیلو
  loader
 • مغز بادام شور

  تومان238,000 هرکیلو
  loader
 • انجیرسرگل

  تومان238,000 هرکیلو
  loader
 • مغز بادام خام

  تومان234,000 هرکیلو
  loader
 • بادام منقا شور

  تومان228,000 هرکیلو
  loader
 • زعفران سحرخیز 1مثقال

  تومان210,000
  loader
 • شکلات شونیز طلایی

  تومان200,000 هرکیلو
  loader
 • مغز تخمه کدو

  تومان198,000 هرکیلو
  loader
 • انجیرممتاز

  تومان198,000 هرکیلو
  loader
 • مویز بدون هسته

  تومان196,000 هرکیلو
  loader
 • تخمه ژاپنی اعلا

  تومان190,000 هرکیلو
  loader
 • تخمه ژاپنی گلپر اعلا

  تومان190,000 هرکیلو
  loader
 • آیدین گلدن تلخ

  تومان190,000 هرکیلو
  loader
 • گردو خورشتی اعلا

  تومان188,000 هرکیلو
  loader
 • آلوطرقبه ممتاز

  تومان184,000 هرکیلو
  loader
 • قیصی آذرشهر

  تومان180,000 هرکیلو
  loader
 • گز آردی دوفوق درصد42

  تومان180,000
  loader
 • گز کرمانی دوفوق درصد42

  تومان180,000
  loader
 • آجیل مشگل گشا

  تومان180,000 هرکیلو
  loader
 • کدو گوشتی دوآتشه

  تومان168,000 هرکیلو
  loader
 • کدو گوشتی ممتاز

  تومان168,000 هرکیلو
  loader
 • زعفران اميد1 مثقال

  تومان168,000
  loader
 • توپی شیری شیرین عسل

  تومان160,000 هرکیلو
  loader
 • شکلات توپی تلخ شیرین عسل

  تومان160,000 هرکیلو
  loader
 • کاکائو توپی شیرین عسل

  تومان160,000 هرکیلو
  loader
 • گردو باپوست اعلا

  تومان158,000 هرکیلو
  loader
 • خرما پیارم اعلا

  تومان155,000 هرکیلو
  loader
 • شکلات گلدن آیدین

  تومان150,000 هرکیلو
  اطلاعات بیشتر
 • محبوبی دوآتشه

  تومان150,000 هرکیلو
  loader
 • تخمه محبوبی اعلا

  تومان150,000 هرکیلو
  loader
 • برگه زردآلو

  تومان150,000 هرکیلو
  loader
 • شکلات باراکا تلخ

  تومان140,000 هرکیلو
  loader
 • ناپلوتین قهوه

  تومان140,000 هرکیلو
  loader
 • کدو مشهدی اعلا

  تومان138,000 هرکیلو
  loader
 • جعبه کادویی طرح چرم

  تومان130,000 هرکیلو
  loader
 • گز کرمانی آردی درصد28

  تومان125,000
  loader
 • Placeholder

  گز کرمانی پسته درصد28

  تومان125,000
  loader
 • جعبه کادویی طرح چوگان

  تومان115,000
  اطلاعات بیشتر
 • آلو خورشتی

  تومان115,000 هرکیلو
  loader
 • زرشک پفکی

  تومان110,000 هرکیلو
  loader
 • سوهان تخت خودکار

  تومان107,000
  loader
 • سوهان لقمه خودکار

  تومان107,000
  loader
 • برگه هلو آفتابی

  تومان105,000 هرکیلو
  اطلاعات بیشتر
 • خاکشیر ممتاز

  تومان100,000 هرکیلو
  loader
 • شکلات بایکیت تلخ

  تومان100,000 هرکیلو
  loader
 • شکلات بایکیت فندقی

  تومان100,000 هرکیلو
  loader
 • بایکیت طلایی

  تومان100,000 هرکیلو
  اطلاعات بیشتر
 • نبات چوبی سوپر زعفرانی

  تومان98,000 هرکیلو
  loader
 • نبات سوپر زعفرانی

  تومان98,000 هرکیلو
  loader
 • جعبه کادویی طرح ترمه

  تومان98,000
  اطلاعات بیشتر
 • شکو بیسکویت باراکا

  تومان98,000 هرکیلو
  loader
 • آفتاب قلمی اعلا

  تومان95,000 هرکیلو
  loader
 • شاهدانه

  تومان90,000 هرکیلو
  loader
 • مغز افتاب شور

  تومان88,000 هرکیلو
  loader
 • زعفران اميد نيم مثقال

  تومان86,000
  loader
 • عناب ممتاز

  تومان85,000 هرکیلو
  loader
 • ویفرشکلاتی لوکاکو

  تومان85,000 هرکیلو
  اطلاعات بیشتر
 • مغز تخمه آفتاب

  تومان85,000 هرکیلو
  loader
 • شوکو اترنو شونیز

  تومان78,000 هرکیلو
  loader
 • پشمک قلبی

  تومان76,000 هرکیلو
  loader
 • آفتاب دورسفید ممتاز

  تومان76,000 هرکیلو
  loader
 • آفتاب ریز مشکی

  تومان75,000 هرکیلو
  loader
 • برگه هلو اعلا

  تومان70,000 هرکیلو
  loader
 • پاستیل آیدین

  تومان68,000 هرکیلو
  loader
 • کنجد بوداده

  تومان66,000 هرکیلو
  loader
 • پشمک حاج عبدالله

  تومان65,000 هرکیلو
  loader
 • آفتابگردان خام ایرانی

  تومان64,000 هرکیلو
  اطلاعات بیشتر