گز و سوهان

 • Placeholder

  توت تازه

  تومان275,000 هرکیلو
  اطلاعات بیشتر
 • سوهان تخت خودکار

  تومان195,000 هرکیلو
  loader
 • سوهان لقمه خودکار

  تومان195,000 هرکیلو
  loader
 • گز آردی دوفوق درصد42

  تومان370,000 هرکیلو
  loader
 • گز فله درصد 40

  تومان698,000
  loader
 • گز کرمانی آردی درصد28

  تومان135,000 هرکیلو
  loader
 • گز کرمانی پسته درصد28

  تومان260,000 هرکیلو
  loader
 • گز کرمانی دوفوق درصد42

  تومان370,000 هرکیلو
  loader
 • گز28درصدپسته

  تومان520,000 هرکیلو
  loader
 • گزکرمانی پسته درصد18

  تومان210,000
  loader
 • گزکرمانی مخلوطدرصد28

  تومان210,000
  loader