انواع تخمه

 • Placeholder

  آفتاب دورسفید ایرانی

  تومان130,000
  اطلاعات بیشتر
 • آفتاب دورسفید خام

  تومان100,000
  loader
 • آفتاب دورسفید ممتاز

  تومان170,000
  loader
 • آفتاب ریز مشکی

  تومان90,000
  loader
 • Placeholder

  آفتاب قلمی ممتاز

  تومان140,000
  loader
 • تخمه ژاپنی اعلا

  تومان315,000
  loader
 • تخمه ژاپنی دستچین

  تومان350,000
  اطلاعات بیشتر
 • تخمه ژاپنی گلپر اعلا

  تومان310,000
  loader
 • تخمه محبوبی اعلا

  تومان160,000
  loader
 • کدو گوشتی ایرانی

  تومان190,000
  loader
 • کدو گوشتی دوآتشه

  تومان240,000
  loader
 • کدو گوشتی ممتاز

  تومان240,000
  loader
 • کدو مرمری

  تومان230,000
  اطلاعات بیشتر
 • کدو مشهدی زبان ماری

  تومان200,000
  اطلاعات بیشتر
 • محبوبی دوآتشه

  تومان160,000
  loader
 • مغز افتاب شور

  تومان98,000
  loader
 • مغز تخمه آفتاب

  تومان115,000
  loader
 • مغز تخمه کدو

  تومان300,000
  loader